หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองข่วง ห
ประกาศเมื่อ 03/09/2021 เวลา 09:34:33 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองข่วง หมู่ที่
ประกาศเมื่อ 02/09/2021 เวลา 08:55:33 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศเมื่อ 13/07/2021 เวลา 16:25:23 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศเมื่อ 13/07/2021 เวลา 16:22:28 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี
ประกาศเมื่อ 13/07/2021 เวลา 09:20:09 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกร
ประกาศเมื่อ 13/07/2021 เวลา 09:15:51 น.
ประกาศราคากลางปรบปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ล
ประกาศเมื่อ 09/07/2021 เวลา 09:06:20 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 08/07/2021 เวลา 15:53:32 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 08/07/2021 เวลา 14:55:42 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน
ประกาศเมื่อ 30/06/2021 เวลา 14:06:49 น.
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เล
ประกาศเมื่อ 21/06/2021 เวลา 09:59:54 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ด้
ประกาศเมื่อ 21/06/2021 เวลา 09:58:17 น.
ประกาศร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 10:03:48 น.
ประกาศร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 08/06/2021 เวลา 11:28:15 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รู
ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 11:44:02 น.
ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส (่คอนกรีตเสริมเหล็ก)
ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 11:42:02 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔
ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 11:39:28 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รู
ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 11:37:48 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไห
ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 11:35:18 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใส (คอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านใหม่สุขส
ประกาศเมื่อ 22/04/2021 เวลา 13:21:32 น.

รายการข่าวทั้งหมด 247 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 659535 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft