หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอ
ประกาศเมื่อ 22/04/2021 เวลา 11:09:08 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ช
ประกาศเมื่อ 22/04/2021 เวลา 10:35:18 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง บ้า
ประกาศเมื่อ 22/04/2021 เวลา 10:07:31 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ช
ประกาศเมื่อ 22/04/2021 เวลา 09:29:44 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูป
ประกาศเมื่อ 08/03/2021 เวลา 11:08:48 น.
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิด
ประกาศเมื่อ 04/03/2021 เวลา 12:59:49 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศเมื่อ 19/02/2021 เวลา 09:46:23 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราช
ประกาศเมื่อ 11/11/2020 เวลา 13:31:03 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ชน
ประกาศเมื่อ 03/11/2020 เวลา 10:51:49 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู)ชนิด
ประกาศเมื่อ 03/11/2020 เวลา 10:49:27 น.
ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเ
ประกาศเมื่อ 02/11/2020 เวลา 15:41:23 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 02/11/2020 เวลา 15:30:48 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 02/11/2020 เวลา 14:03:50 น.
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเมื่อ 14/10/2020 เวลา 10:06:17 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง
ประกาศเมื่อ 14/10/2020 เวลา 09:58:12 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ท
ประกาศเมื่อ 01/10/2020 เวลา 09:03:02 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน หม
ประกาศเมื่อ 01/10/2020 เวลา 08:59:01 น.
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบ
ประกาศเมื่อ 25/09/2020 เวลา 09:06:17 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน หมู่ที่
ประกาศเมื่อ 25/09/2020 เวลา 09:04:16 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไ
ประกาศเมื่อ 24/09/2020 เวลา 14:03:17 น.

รายการข่าวทั้งหมด 247 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 659538 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft