หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์
ประกาศเมื่อ 22/10/2018 เวลา 14:25:32 น.
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการฟื้นฟู/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 6
ประกาศเมื่อ 22/10/2018 เวลา 14:20:11 น.
ประกาศผลจัดจ้างโครงการฟื้นฟู/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 13
ประกาศเมื่อ 22/10/2018 เวลา 14:18:59 น.
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการฟื้นฟู/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 1
ประกาศเมื่อ 22/10/2018 เวลา 14:17:51 น.
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการฟื้นฟู/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 5
ประกาศเมื่อ 22/10/2018 เวลา 14:16:23 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7
ประกาศเมื่อ 17/10/2018 เวลา 14:37:21 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5
ประกาศเมื่อ 17/10/2018 เวลา 14:35:50 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12
ประกาศเมื่อ 17/10/2018 เวลา 14:34:23 น.
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกี๋ยงดอยเจริญรา
ประกาศเมื่อ 05/10/2018 เวลา 14:45:23 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเกี๋ยงดอย หมู่ที่ 2
ประกาศเมื่อ 05/10/2018 เวลา 14:43:15 น.
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟู ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หม
ประกาศเมื่อ 30/08/2018 เวลา 15:23:12 น.
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟู ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ 6
ประกาศเมื่อ 30/08/2018 เวลา 15:22:35 น.
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟู ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ 5
ประกาศเมื่อ 30/08/2018 เวลา 15:21:59 น.
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟู ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านหนองข่วง หมู่ที่ 1
ประกาศเมื่อ 30/08/2018 เวลา 15:17:06 น.
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
ประกาศเมื่อ 14/08/2018 เวลา 15:53:43 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ
ประกาศเมื่อ 07/08/2018 เวลา 14:06:37 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ
ประกาศเมื่อ 07/08/2018 เวลา 14:06:22 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ
ประกาศเมื่อ 07/08/2018 เวลา 14:05:04 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกี๋ยงลุ
ประกาศเมื่อ 01/06/2018 เวลา 15:23:18 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู
ประกาศเมื่อ 01/06/2018 เวลา 15:22:33 น.

รายการข่าวทั้งหมด 247 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 659553 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft