หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการร่วมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายธนาวุฒิ กาไชย นายก อบต.แม่ลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนพดล บั้งเงินปลัด อบต. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการร่วมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้า อบต.แม่ลอย โดย อบต.แม่ลอยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปพร. อสม. และร่วมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำจุดตรวจในพื้นที่ตำบลแม่ลอย 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 687777 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft