หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลอยได้ดำเนินการประชุมเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่หมู่ที่ 5

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่ลอย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลอยได้ดำเนินการประชุมเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร้องเรียนกรณีการถมดินสูงทำให้น้ำไหลเข้าบ้านและเลี้ยงไก่ส่งเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง เหตุเกิดบ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 โดยผลการประชุมคู่กรณียินยอมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ⚘️⚘️⚘️ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 691957 ครั้ง กำลังออนไลน์ 22 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft