หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพ "สร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพตำบลแม่ลอย ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยจัดอบรมแกนนำสุขภาพ "สร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพตำบลแม่ลอย ประจำปี 2561" เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำสุขภาพในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ตัวแทน รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลอย 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 592008 ครั้ง กำลังออนไลน์ 18 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft