หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันพระสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตำบลแม่ลอย ประจำปี 2561

โครงการวันพระสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตำบลแม่ลอย ประจำปี 2561 ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 สถานที่ ณ วัดแม่ลอยไร่ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 สถานที่ ณ วัดพลอยโสภณ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ ณ วัดศรีมงคล วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ ณ วัดเกี๋ยงดอย วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ ณ วัดหนองข่วง 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 591998 ครั้ง กำลังออนไลน์ 19 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft