หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ร่วมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยรอบตลาดสดแม่ลอยไร่ ตลาดสดเกี๋ยงดอย และบริเวณพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปรคลอไรด์(Sodium hypochlorite) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ได้ถึง 99.99% โดยทำความสะอาดทุกจุดเริ่มตั้งแต่พื้นตลาด แผงค้า เรื่อยไปถึงท่อน้ำทิ้ง โดยคำนึงถึงการทำความสะอาดอย่างตรงจุดตามมาตรฐานสากล

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 591996 ครั้ง กำลังออนไลน์ 19 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft