หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. อบต.แม่ลอย ร่วมกับผู้นำชุมชน จิติาสาในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หนองข่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย นายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเทิง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 573249 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft