หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อบต.แม่ลอย และ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และทรายอะเบทในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ โรงพยาบาลสงเสริมาสุขภาพในพิ้นที่ตำบลแม่ลอย และสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 573212 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft