หน้าหลัก
  ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจ และหน้าที่
  ส่วนสํานักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  การศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม
  บุคคลากร
  รายนามคณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
  ส่วนสํานักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  การศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการประชุม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ผลการดำเนินงาน
  รายรับ-รายจ่าย

ระบบบริหารเว็บไซต์
E-Office
เช็คยอดเงินกรุงไทย
ตรวจสอบอีเมล์
ระบบบริหารเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แบบสำรวจ
การให้ข้อมูลของอบต.
 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
ตรวจสลากออมสิน
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ดิกชีนเนรีออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ำมันวันนี้
ตารางการบินไทย
ตารางเวลาเดินทางรถไฟ
เส้นทางเดินรถเมล์
ตรวจสอบสภาพจราจร
เช็คค่าโทร True
เช็คค่าโทร องค์การ
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม
แผนที่กรุงเทพ
พยากรณ์อากาศ
ห้องสมุดกฎหมาย
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
แปลภาษาทั้งหน้าเว็บไซต์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เสียภาษีออนไลน์
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
พจนานุกรมออนไลน์
   


 
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ปีงบประมาณ ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ....อ่านต่อ
แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การ ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประม ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ของเดือน ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สู ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่ผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ....อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี 2554-2558 ....อ่านต่อ
แผนพัฒนาอบต.3 ปี ประจำปี 2555 -2557 ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2554 ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2555-2557)เพิ่มเติมฉบั ....อ่านต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ลอย ....อ่านต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ลอย ....อ่านต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ลอย ....อ่านต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ลอย ....อ่านต่อ
อบต.แม่ลอย ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ....อ่านต่อ
อบต.แม่ลอย ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ ....อ่านต่อ
กำหนดสมัยประชุมสามัญของอบต.แม่ลอย ....อ่านต่อ
หน่วยบริการสาธารณสุขที่ อบต.แม่ลอย ดำเนินการห ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี อบต.แม่ลอยประจำปี 2555 ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน อบต.แม่ลอยประจำปีงบประม ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัย สามัญที่ ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชาคมระดับตำบลแม่ลอย ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัย วิสามัญส ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนช ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับก ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัย สามัญสมั ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัย สามัญสมั ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี อบต.แม่ลอยประจำปี 2554 ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่ลอยประจ ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน อบต.แม่ลอยประจำปีงบประม ....อ่านต่อ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัยสามัญ สมั ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัย วิสามัญท ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัย วิสามัญท ....อ่านต่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ลอยสมัยสามัญที่ ....อ่านต่อ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของสภา อบต.แม่ล ....อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ห่วงใย ใส่ใจสุขภา ....อ่านต่อ
การประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2555-2557) ของ อบต ....อ่านต่อ
เชิญร่วมออกร้านค้าและร่วมงาน “กาดหมั้ว ครัว ....อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ....อ่านต่อ
แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประสุขภาพในระดับท ....อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต ....อ่านต่อ
รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ....อ่านต่อ
อบต.แม่ลอย ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ....อ่านต่อ
 
 
 | หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | เว็บบอร์ด | สินค้าท้องถิ่น | ติดต่อเรา | ตรวจสอบอีเมล์ | สำหรับผู้ดูแลระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
E-mail: info@maeloi.go.th, Website: http://www.maeloi.go.th/