หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ประกาศเมื่อ 01/08/2022 เวลา 15:23:17 น.
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประ
ประกาศเมื่อ 22/07/2022 เวลา 08:54:55 น.
รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปี
ประกาศเมื่อ 07/07/2022 เวลา 08:38:05 น.
ประชาสัมพันธ์แผนปกิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประกาศเมื่อ 06/07/2022 เวลา 08:55:51 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชาเมียงตำบลแม่ลอย
ประกาศเมื่อ 04/07/2022 เวลา 11:14:17 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพในตำบลแม่ลอย
ประกาศเมื่อ 04/07/2022 เวลา 11:12:02 น.
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประกาศเมื่อ 02/07/2022 เวลา 12:00:55 น.
ประกาศ อบต.แม่ลอย เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม
ประกาศเมื่อ 26/06/2022 เวลา 11:25:22 น.
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธา
ประกาศเมื่อ 18/06/2022 เวลา 13:53:30 น.
ประสัมพันธ์ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอิ่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบ
ประกาศเมื่อ 17/06/2022 เวลา 13:30:07 น.
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 687812 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft