หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประกาศเมื่อ 05/05/2022 เวลา 14:50:27 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2565
ประกาศเมื่อ 28/04/2022 เวลา 15:54:38 น.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมขับเคลื่อนนโ
ประกาศเมื่อ 20/04/2022 เวลา 14:45:17 น.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย
ประกาศเมื่อ 04/04/2022 เวลา 14:06:59 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศเมื่อ 25/03/2022 เวลา 15:56:49 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเมื่อ 22/03/2022 เวลา 15:51:25 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2565
ประกาศเมื่อ 28/02/2022 เวลา 13:04:46 น.
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ประกาศเมื่อ 28/02/2022 เวลา 13:00:10 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเจ้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศเมื่อ 24/02/2022 เวลา 12:24:27 น.
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2
ประกาศเมื่อ 31/01/2022 เวลา 10:05:06 น.
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 659595 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft