หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.แม่ลอย เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลอย
ประกาศเมื่อ 26/06/2022 เวลา 11:25:22 น.
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ห
ประกาศเมื่อ 18/06/2022 เวลา 13:53:30 น.
ประสัมพันธ์ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอิ่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยก
ประกาศเมื่อ 17/06/2022 เวลา 13:30:07 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
ประกาศเมื่อ 13/06/2022 เวลา 14:16:53 น.
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประกาศเมื่อ 09/06/2022 เวลา 13:59:34 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประกาศเมื่อ 07/06/2022 เวลา 14:46:03 น.
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประกาศเมื่อ 05/05/2022 เวลา 14:50:27 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2565
ประกาศเมื่อ 28/04/2022 เวลา 15:54:38 น.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมขับเคลื่อนนโยบายผ
ประกาศเมื่อ 20/04/2022 เวลา 14:45:17 น.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมี
ประกาศเมื่อ 04/04/2022 เวลา 14:06:59 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศเมื่อ 25/03/2022 เวลา 15:56:49 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเมื่อ 22/03/2022 เวลา 15:51:25 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2565
ประกาศเมื่อ 28/02/2022 เวลา 13:04:46 น.
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเมื่อ 28/02/2022 เวลา 13:00:10 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเจ้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ
ประกาศเมื่อ 24/02/2022 เวลา 12:24:27 น.
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2565
ประกาศเมื่อ 31/01/2022 เวลา 10:05:06 น.
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 09:36:34 น.
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ป
ประกาศเมื่อ 12/01/2022 เวลา 10:13:41 น.
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามพระร
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 11:25:58 น.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เรื่อง ช
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 11:21:16 น.

รายการข่าวทั้งหมด 64 รายการ : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 672395 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft