หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเมื่อ 22/03/2022 เวลา 15:51:25 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2565
ประกาศเมื่อ 28/02/2022 เวลา 13:04:46 น.
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเมื่อ 28/02/2022 เวลา 13:00:10 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเจ้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ
ประกาศเมื่อ 24/02/2022 เวลา 12:24:27 น.
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2565
ประกาศเมื่อ 31/01/2022 เวลา 10:05:06 น.
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 09:36:34 น.
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ป
ประกาศเมื่อ 12/01/2022 เวลา 10:13:41 น.
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามพระร
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 11:25:58 น.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เรื่อง ช
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 11:21:16 น.
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม
ประกาศเมื่อ 09/10/2021 เวลา 14:20:39 น.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประกาศเมื่อ 06/10/2021 เวลา 08:21:06 น.
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกข
ประกาศเมื่อ 23/06/2021 เวลา 10:19:37 น.
ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลแม่ลอย
ประกาศเมื่อ 22/06/2021 เวลา 12:39:15 น.
ประชาสัมพันธ์โทษของบุหรี่
ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 15:09:33 น.
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 14:45:46 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศเมื่อ 09/06/2021 เวลา 09:34:57 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รู้ทันป้องกันตนเองจากโรค Covid - 19 (ไวรัสโคโรนา
ประกาศเมื่อ 25/05/2021 เวลา 10:40:22 น.
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศเมื่อ 25/03/2021 เวลา 12:13:09 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Seson 3
ประกาศเมื่อ 24/03/2021 เวลา 14:26:51 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเมื่อ 22/03/2021 เวลา 16:05:03 น.

รายการข่าวทั้งหมด 73 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 692819 ครั้ง กำลังออนไลน์ 18 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft