แจ้งขึั้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลแม่ลอย

เมื่อ 29/01/2020 เวลา 11:34:54 น.

ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลอย ยื่นขอขึ้นทะเบียน สุนัข - แมว ได้ที่งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อบต.แม่ลอยจะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณ เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง