ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลแม่ลอย

เมื่อ 22/06/2021 เวลา 12:39:15 น.

 ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่ตำบลแม่ลอย โดยมีจำนวน 14 แห่ง ดังนี้

-       หมู่ที่  1  บ้านหนองข่วง     

-    หมู่ที่ 2   บ้านเกี๋ยงดอย    

-       มู่ที่  3  บ้านเกี๋ยงลุ่ม    

 -   หมู่ที่ 4  บ้านห้วยน่าน    

-       หมู่ที่ 5  บ้านแม่ลอยไร่ 

 -   หมู่ที่ 6  บ้านแม่ลอยไร่ใต้

 -      หมู่ที่ 7  บ้านเกี๋ยงกลาง         

-        มู่ที่ 8  บ้านเกี๋ยงสันเจริญ       

-      มู่ที่ 9  บ้านจำไคร้

-      มู่ที่ 10  บ้านเกี๋ยงดอย

-       มู่ที่ 11  บ้านใหม่สุขสันต์

 -  หมู่ที่ 12  บ้านศรีมงคล  

  -  หมู่ที่ 13  บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์  

 -       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย