ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R

เมื่อ 23/06/2021 เวลา 10:19:37 น.

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ได้รับเพลง 3 อาร์สา เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc