หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน

 

การคมนาคม


- ถนนลาดยาง   จำนวน  6  สาย  ระยะทาง  30.5  กิโลเมตร แยกดังนี้

          1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1020  ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงผ่านตำบลไปยังอำเภอเทิง  และอำเภอเมืองเชียงราย  มีระยะทาง 4 กิโลเมตร
 
          2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1292  ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1020  จากหมู่ที่ 11 ผ่านหมู่ที่ 6  หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 9 เชื่อมทางไปตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีระยะทาง  10 กิโลเมตร
 
          3) ทางหลวงชนบทที่ ชร 4005ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1292  จากบริเวณ หมู่ที่  5  ผ่าน หมู่ที่ 8 ,10 , 1,  7,  4,  2,  3  และหมู่ที่ 12  เชื่อมทางไปบ้านแม่พุง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด  มีระยะทาง 8 กิโลเมตร
 
          4) ถนนโยธาธิการ สายบ้านใหม่สุขสันต์  หมู่ที่ 11 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 มีระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันถูกถ่ายโอนให้ อบต.
 
          5) ทางหลวงชนบท สายบ้านเกี่ยงดอย  หมู่ที่ 1 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังบ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 มีระยะทาง 4 กิโลเมตร ปัจจุบันถูกโอนให้ อบต.
 
          6) ทางหลวงชนบท สายบ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไป หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนไชย มีระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

 
ไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 100


ประปา

จำนวน 19 แห่ง แยกได้ดังนี้
1) ประปาขนาดใหญ่  จำนวน - แห่ง                                
2) ประปา ขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง
3) ประปาขนาดเล็ก จำนวน 11 แห่ง

 
โทรศัพท์  

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่   จำนวน 3  เครื่อข่าย  คือดีเทค เอไอเอส และทรู ซึ่งทุกครัวเรือนจะมีโทรศัพท์มือถือใช้อย่างน้อย 1 เครื่องหรือมากกว่านั้น 

 
อินเตอร์เน็ต

          มีแหล่งบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักงาน อบต.แม่ลอย


 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 760421 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น