หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 ป่าไม้ 

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขาป่าสงวน ป่าแม่พุง-ป่าแม่ลอยไร่-ป่าสักลอ เนื้อที่โดยประมาณ 3,281.25  ไร่ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา    ปัจจุบันได้ถูกประชาชนบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินและปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก 

สัตว์ป่า

          ในเขตป่าสงวน ป่าแม่พุง-ป่าแม่ลอยไร่-ป่าสักลอ อาทิเช่น ไก่ป่า นกยูง ลิง งู กระรอก กระต่ายป่า ฯลฯ
 

พันธุ์พืช 

          พันธุ์พืชท้องถิ่นของตำบลแม่ลอย คือ ต้นเมี่ยง ประชาชนได้นำมาผลิตเป็นเมี่ยงเพื่อบริโภคและจำหน่าย แต่ปัจจุบันมีจำนวนไม่มากเพราะประชาชนในพื้นที่หันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ได้ราคาสูงกว่า
 

ลักษณะของดิน,หิน  

          ลักษณะของดินในตำบลแม่ลอยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนพื้นที่ทั่วไป ๆ ทางภาคเหนือ คือ เป็นดินเหนียวปนทรายซึ่งสภาพไม่อุดมสมบูรณ์เท่าที่ควรเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจำนวนมากในการเกษตรทำให้ดินเสื่อมสภาพลง แต่ก็สามารถเพาะปลูกทางการเกษตรได้ แต่ต้องมีการบำรุงรักษาพอสมควร
 

แหล่งน้ำ      

          แหล่งน้ำภายในตำบลแม่ลอยที่มีขนาดใหญ่คือ หนองข่วง อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน และอ่างเก็บน้ำปางแดง แต่ไม่มีการนำน้ำมาบริหารจัดการใช้เพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาทำให้มีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ส่วนแหล่งน้ำอื่น ๆ ก็จะมีแม่น้ำไหลผ่านในตำบล จำนวน  1 สาย คือแม่น้ำลอย แต่ปัจจุบันมีความตื้นเขิน

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 760440 ครั้ง กำลังออนไลน์ 3 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น