หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภา


นายสมาน นายด่าน
ประธานสภา อบต.แม่ลอย 0861926547


นายบุญธรรม ปันสาร
รองประธานสภา อบต.แม่ลอย 0895566148


นายนพดล บั้งเงิน
เลขานุการสภา อบต.แม่ลอย 0899978552


นายถวัล ปัญญาดี
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 2 0861792825


นายผดุงพล อุปการคำ
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 3 0861982838


นายชุม อ่อนหวาน
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 4 0899298835


นายสง่า สุทธศิลป์
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 5 0872423506


นายสมบูรณ์ ติ๊ปกรณ์
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 6 0935841294


นายเกรียงศักดิ์ ขันทา
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 7 0848054453


นายสันติ ตันติ๊บ
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 8 0956870277


นายเสาร์ วันยอด
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 9 0659683882


นายสมบัติ ต๊ะจันทร์
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 10 0849491439


นายศรีสุวรรณ ใคร่นุ่นนา
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 11 0627153542


นางสาวชุนากรณ์ ปูชัย
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 13 0835706326

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 760406 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น