หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด


นายภาคิน ชัยแก้วเม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรวรท เขียวปัญญา
นิติกร


นางสาวอุไรภัสร์ ท่าว่อง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวธัญญารัตน์ คำภีระ
นักวิชาการเกษตร


นางรุ่งทิพย์ สงบ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวโชติกา มุกดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทวีศักดิ์ เสาร์ธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจุฬา มาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุพัตรา กาไชย
คนงาน


นายถาวร พูดหวาน
คนงาน


นายมีชัย พรมพาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิติพงษ์ เอกลักษณ์บัณฑิต
งานกู้ชีพกู้ภัย


นายฐิติพงศ์ มูลชัย
งานกู้ชีพกู้ภัย


นายชัยณรงค์ ปันสม
งานกู้ชีพกู้ภัย

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 745827 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น